3231 Gyöngyössolymos Mátrai út 2. | 37/500-381 | matrakozmu@matrakozmu.hu

MINŐSÉG- KÖRNYEZET- ÉS MUNKABIZTONSÁG POLITIKAI NYILATKOZAT

    A MÁTRAKÖZMŰ MÉLYÉPÍTŐ KFT. célja, hogy kiemelkedő minőségű, ellenőrzött és folyamatosan fejlődő, magas technológiai színvonalat képviselő, a megrendelők igényeihez igazodó, a jogszabályi, szabványi, környezetvédelmi és munkavédelmi és egészségvédelmi elvárásoknak is megfelelő, közmű-, mély- és vízi létesítmények tervezéséhez, és kivitelezéséhez kapcsolódó szolgáltatás nyújtása, melynek elérése érdekében:

  • A régió dinamikusan fejlődő szolgáltatójaként, társaságunk hosszú távú stratégiája, hogy az MSZ EN ISO 9001:2015, MSZ EN ISO 14001:2015 és az MSZ ISO 45001:2018 szabvány szerint a belső és külső valamint környezeti, munkabiztonsági és egészségvédelmi tényezők értékelésével, a kockázatértékelési és életciklus szempontokra alapozva, a környezetszennyezés és a balesetek megelőzésére elkötelezettséget vállalva kívánjuk működtetni, ellenőrizni és fejleszteni folyamatainkat, munkatársaink aktív részvételével.

  • El kell nyernünk az érdekelt felek bizalmát a környezeti terhelések és munkahelyi incidensek csökkentésére törekedve a folyamatosan felügyelt, „az eltérésekből tanuló”, gyorsan reagáló szolgáltatással, mely során cégünk arra törekszik, hogy munkatársaink több éves gyakorlatára és a széles körű támogató folyamatokra támaszkodva az eltéréseket feltárja, és minőségjavító helyesbítő intézkedéseket foganatosítson.

  • Munkatársaink megbecsülésével, közreműködésük erősítésével, oktatásával, telephelyünk, berendezéseink, szoftvereink, technológiáink, környezetünk folyamatos fejlesztésével és körültekintő kezelésével kívánjuk javítani a minőségi környezetbarát és balesetmentes, egészséges munkavégzést.

  • Célunk a biztonságos és korszerű berendezések és eszközök alkalmazása melynek segítségével jelentősen csökkenthetjük a környezetterhelésünket, a váratlan események bekövetkezését, valamint a költségeinket.

  • Minden munkatársunkban tudatosítjuk az együttműködési igényünket, a környezetbarát, biztonságos munkavégzésre törekvést és kockázatalapú gondolkodást, a minőség- környezetközpontú- és munkabiztonsági irányítási rendszerdokumentációban leírtakat és politikánkat annak érdekében, hogy tevékenységünk egybeessen megbízóink, partnereink, munkatársaink, környezetünk és a társadalom elvárásaival.

  • A közmű-, mély- és vízi létesítmények tervezéséhez, és kivitelezéséhez kapcsolódó tevékenységeink során elért eredményeink, és a felhalmozott tapasztalataink garanciát jelentenek, hogy társaságunk a térség meghatározó szolgáltatójaként, piaci bővítéssel, elérje céljait.

  • Minőség és környezetközpontú valamint munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszerünk kulcskérdése az elvárt minőség teljesítése, és környezettudatos, biztonságos működés, ezért munkatársaink mellett, alvállalkozóinktól és beszállítóinktól is megköveteljük ezen feltételek betartását.

Gyöngyös, 2020.06.01.
Kocsis Sándor
ügyvezető igazgató s.k.

 

Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával

Magyarország megújul


PARTNEREINK: